Luminiri

Estetska stomatologija – Lumineers (Luminiri)

Lumineers (luminiri) su porculanske ljuspice unapred fabrički napravljane i oblikovane i ne zahtevaju dodatna brušenja zuba.

Luminiri su ekstremno tanki i velike čvrstoće a samo postavljanje je brzo i bezbolno.

Lumineers je nezaobilazan je deo savršenog Smile Makeovera i mogu u znatnoj meri preoblikovati vaš osmeh. Njima efektno prekrivamo i prikrivamo postojeće nedostatke, popunjavamo međuprostor, prekrivamo zube sa prebojenom nijansom te povećavamo vizuelno vremenom istrošene zube.

Za postavljanje lumineersa pacijent dolazi samo dva puta u ordinaciju.

Tokom prve posete se uzima otisak vilice i eventualno se pravi fotografija osmeha i njena analiza. Eventualno se laserom koriguju desni da bi bili simetrični a ujedno se i određuje nijansa.

U toku sledeće posete se pristupa cementiranju ljuspica i tretman je gotov.

Razlika između vinira i luminira

Osnovna razlika nije u materijalu od koga su napravljeni, već u načinu pripreme i procedure tretmana.

Najveća prednost je što luminiri ne zahtevaju prethodnu obradu zuba (korekcije su minimalne) i ne zahtevaju pripremu. Zato možete čuti da ih zovu i No prep viniri.

Samim tim je skidanje luminira sa zuba reverzibilna procedura dok kod vinira to nije slučaj. Skidanjem luminira ponovo ostavljamo naše prirodne zube.

Moguće je i stavljati ih preko postojećih krunica kako bi dobili uniforman izgled.

Ko može da ugrađuje luminire?

Orginalne luminire „by Cerinate“ možete postaviti isključivo kod licenciranih stomatoloških ordinacija gde su zubari prošli specijalnu obuku iz ugradnje istih.

To podrazumeva da se otisak, uzet od pacijenta, šalje na izradu isključivo kod licenciranih laboratorija koje jedine i mogu da vrše usluge izrade luminira.

Ukoliko želite potpuni Smile Makeover

Zakažite termin i u samo dve posete dođite do svog Holivudskog osmeha

Zakažite Vaš termin