Implantologija - Hollywood Smile
Zubni implanti - postavljanje zubnih implanta

Implantologija

Dentalni implant predstavlja svojevrsni vijak izrađen od titanijuma koji se jednostavno i gotovo potpuno bezbolno ugrađuje u vilicu. Ako nam situacija u vilici dozvoljava, vrši se ugradnja tehnikom koja se naziva „flapless“ koja je u potpunosti bezbolna. Tim načinom u potpunosti zamenjujemo nedostajući koren zuba sa odgovarajućim implantom. Nakog intervencije, potrebno je odgovarajuće vreme kako bi ugrađeni implant srastao sa okolnim koštanim tkivom. Taj proces nazivamo osteointegracija, a vremenski period za njeno okončanje je u proseku od 3 do 6 meseci. Nakon tog vremena, implant postaje jak i pouzdan nosač protetske nadoknade.

Implantologija i njena ograničenja

Sve su veće indikacije kada govorimo o uspešnoj primeni implantologije mada, i dalje postoje određeni slučajevi kada to nije moguće. Najčešći rizici za neuspeh terapije su različite hronične bolesti, kao što su uznapredovala osteoporoza, različite sistemske bolesti, nekontrolisani dijabetes i sl. Često, kada nam nedostaje vilična kost ili zbog problema sa prostorom, koji obuhvata sinus gornje vilice, neophodno je uraditi malu hiruršku intervenciju – „sinus lift“, kako bi korigovali visinu kosti za uspešnu ugradnju implanata. Ponekada se čak i dodaje deo kosti ili koštanog bloka i tada to nazivamo augmentacijom. Svi ovi tretmani se obavljaju bez prisustva bola, zahvaljujući lokalnoj anesteziji.

Medicinske kontraindikacije kada se primenjuje implantologija

Postoji čitav niz faktora koji ograničavaju primenu ugradnje implantata i čine zahvat nemogućim. Bilo da pomenuti faktori onemogućavaju ili jednostavno mogu dovesti do neželjenih komplikacija, stomatolog mora pristupiti problemu vrlo odgovorno i profesionalno. Ono što medicina prepoznaje kao kontraindikacije mogu biti:

 • pušenje cigareta
 • poremećen metabolizam koštane mase usled korišćenja lekova
 • loše lečeni dijabetes
 • poremećen imuni sistem usled različitih faktora
 • oboljenja srca i krvotoka sa bitnim uticajem na zdravlje
 • hronična oboljenja vezivnog i koštanog tkiva (reume npr.)
 • različite vrste psihičkih oboljenja.
 • Garancije koje stomatolog može da pruži aktivnim pušačima su znatno ograničene kada govorimo o uspehu prihvatanja implantata.

Lokalne kontraindikacije

Lokalne kontraidikacije koje stomatolog može da reši su:

 • loš ili nedovoljan volumen kosti – neophodan tretman augmencije ili nadogradnje kosti
 • loš ili nedovoljan kvalitet kosti – kroz tretman implantacije se kost čini gušćom
 • oboljenja kostiju vilice – lečenje mesta lokalno odgovarajućim metodama
 • loš odnos zagrižaja koje prouzrokuje nedovoljno mesta za krunice
 • škrgutanje zubima (bruksizam) – odgovarajuća terapija šinama
 • razvijanje vilice u toku (proces rasta i razvoja vilice traje do 21. godine kod dečaka) – sačekati sa terapijom do završetka rasta vilice

Pored ovih navedenih elemenata, moguće je da čitav spektar nepovoljnih lokalnih, anatomskih ili bioloških faktora utiču na terapiju implantologije. Ovi faktori ne isključuju stavljanje implantata u najvećem broju slučajeva, već zahtevaju specifičan pristup stomatologa i primenjivanje posebnih mera održavanja istih. Profesionalan i kvalitetan pregled i analiza stanja je osnovni i ključni element utvrđivanja stanja i toka lečenja ugradnje implantata.
implant

Prednosti implantata

Osnovni elementi koji predstavljaju prednosti koje nam pruža implantologija mogu biti:

 • prevencija gubitka koštane mase
 • produžavanje veka trajanja zdravih zuba time što ih rasterećujemo pritiska i mehaničkih oštećenja,
 • odlična zamena za gubitak zuba
 • zahvat je danas rutinske prirode sa smanjenim rizikom od komplikacija
 • kvalitetnim materijalima omogućena je visoka biokompatibilnost
 • ekonomična terapija usled dugog veka trajanja i rešavanja problema bez posebnih daljih intervencija