Implantologija

Zubni implant je poseban vijak izrađen od titanijuma koji se na prost i bezbolan način ugrađuje u vilicu. Ako situacija u vilici dozvoljava, ugradnja implanta se vrši bezbolnom tehnikom koja se zove „flapless“. Na taj način u potpunosti zamenjujemo nedostajući koren zuba odgovarajućim implantom. Posle intervencije, neophodno je da prođe određeno vreme kako bi ugrađeni implant srastao sa okolnim koštanim tkivom. Taj proces se naziva osteointegracija i može trajati u proseku od 3 do 6 meseci. Nakon ovog perioda, zubni implant postaje jak i pouzdan nosač prostetske nadoknade.

Implantologija i njena ograničenja

Zbog napretka tehnologije i stomatologije generalno, slučajevi gde su uspešno postavljani zubni implantati su sve češći. Ali, i dalje postoje slučajevi u kojima se ovakave oralne intervencije ne primenjuju. Hronične bolesti su najčešći uzroci za neuspeh terapije, kao što su uznapredovala osteoporoza, različite sistemske bolesti, nekontrolisani dijabetes i sl. Česti su slučajevi kada pacijentu nedostaje vilična kost, ili zbog problema sa prostorom koji obuhvata gornji deo vilice gde je neophodno uraditi malu hiruršku intervenciju – “sinus lift”, kako bi se visina kosti korigovala za uspešnu ugradnju implanta. U zavisnosti od potreba pacijenta, ponekada se čak i dodaje deo kosti ili koštanog bloka i to nazivamo augmentacijom. Svi ovi tretmani su bezbolni jer se obavljaju u lokalnoj anesteziji.

Medicinske kontraindikacije kada se primenjuje implantologija

Postoji čitav niz faktora koji utiču na eventualno uspešno postavljanje zubnih implantata i čine zahvat nemogućim. Bilo da ti faktori u potpunosti onemogućavaju zahvat ili mogu prouzrokovati neželjene komplikacije, stomatolog to mora da ima u vidu i problemu pristupi odgovorno i profesionalno. Ono što medicina prepoznaje kao kontraindikacije mogu biti:

 • pušenje cigareta
 • poremećen metabolizam koštane mase usled korišćenja lekova
 • loše lečeni dijabetes
 • poremećen imuni sistem usled različitih faktora
 • oboljenja srca i krvotoka sa bitnim uticajem na zdravlje
 • hronična oboljenja vezivnog i koštanog tkiva (reume npr.)
 • različite vrste psihičkih oboljenja
 • garancije koje stomatolog može da pruži aktivnim pušačima su znatno ograničene kada govorimo o uspehu prihvatanja implantata.

Lokalne kontraindikacije

Lokalne kontraindikacije koje stomatolog može da reši su:

 • loš ili nedovoljan volumen kosti – neophodan tretman augmencije ili nadogradnje kosti
 • loš ili nedovoljan kvalitet kosti – kroz tretman implantacije se kost čini gušćom
 • oboljenja kostiju vilice – lečenje mesta lokalno odgovarajućim metodama
 • loš odnos zagrižaja koje prouzrokuje nedovoljno mesta za krunice
 • škrgutanje zubima (bruksizam) – odgovarajuća terapija šinama
 • razvijanje vilice u toku (proces rasta i razvoja vilice traje do 21. godine kod dečaka) – sačekati sa terapijom do završetka rasta vilice

Pored svih navedenih elemenata, moguće je da na terapiju implantologije utiče čitav spektar nepovoljnih lokalnih, anatomskih ili bioloških faktora. U ovakvim situacijama, postavljanje zubnih implantata se ne isključuje u potpunosti već zahteva poseban i personalizovan pristup stomatologa i primenjivanje posebnih mera održavanja. Profesionalan i kvalitetan pregled i analiza stanja je osnovni i ključni element utvrđivanja stanja i toka lečenja ugradnje zubnih implantata.

Prednosti zubnih implanta

Osnovni elementi koji predstavljaju prednosti koje nam pruža implantologija mogu biti:

 • prevencija gubitka koštane mase
 • produžavanje veka trajanja zdravih zuba time što ih rasterećujemo pritiska i mehaničkih oštećenja,
 • odlična zamena za gubitak zuba
 • zahvat je danas rutinske prirode sa smanjenim rizikom od komplikacija
 • kvalitetnim materijalima omogućena je visoka biokompatibilnost
 • ekonomična terapija usled dugog veka trajanja i rešavanja problema bez posebnih daljih intervencija

Opšta priprema za proceduru postavljanja zubnih implanta

Postavljanje zubnih implanta je danas rutinska operacija koja se obavlja sa oko 96% uspeha. Ipak, može biti jako korisno da se pacijent dobro informiše sa samim procesom ugradnje implanta kako bi efikasno isplanirali svoje vreme i finansije i generalno mirno ušli u ovaj proces. Proces ugradnje može da počne tek kada se uspostavilo da postoji dovoljna količina vilične kosti i kada se ispune i ostali neophodni uslovi.

Pre implementacije zuba neophodno je na odgovarajući način pripremiti usnu duplju optimalnom higijenom i preporučuje se da se prekine sa konzumacijom cigareta na određeni vremenski period.

Neki od problema kao što su upala desni ili dijabetes moraju se aktivno lečiti. Da bi proces ugradnje zubnih implanta započeo, prvo se mora obaviti kompletan proces lečenja karijesa. Ukoliko se utvrdi da kod pacijenta postoji nedovoljan volumen vilične kosti, neophodno je uraditi hirurške intervencije nadoknade kosti.

Nadogradnja kostiju koji zahtevaju implanti

Sam postupak se naziva augmentacija vilične kosti. Procedura je prosta i sastoji se od transplantacije sopstvene kosti ili materijala koji zamenjuje kost.

U nekim slučajevima se ove dve tehnike kombinuju za optimalnu debljinu kosti.

Zubni implanti – procedura

Kao što smo već napomenuli, ugradnja zubnih implanta je rutinski zahvat, ali svakako nije na odmet znati kako se pripremiti i šta vas sve čeka u stomatološkoj ordinaciji ako se već odlučite na ovaj korak.

Sama procedura se sastoji iz tri dela i to: pripreme za zahvat, ugradnje zubnog implanta i zarastanja zubne kosti.

Priprema za zahvat

Pre same ugradnje zubnih implanta neophodno je uraditi stomatološki pregled na kojem se treba utvrditi da li je sve u najboljem redu što se tiče zdravlja Vaših zuba i usne duplje. To znači da svi problem sa karijesom moraju da budu sanirani pre nego što procedura krene i da zubi moraju biti očišćeni od konkramenata a desni da budu u mirnom stanju, bez upale.

Kako se ugrađuju implanti

Zubni implanti se postavljaju kratkom i bezbolnom procedurom. Stomatolog postavlja implant u kost i od tog momenta počinje srastanje implanta i okolne kosti.

U istoj poseti na implant se može postaviti privremena kruna.

Zarastanje kosti

Prosečno vreme zarastanja kreće se od 3 do 6 meseci.

Implanti zarastaju nevidljivo za pacijenta, odnosno ispod sluzokože desni i potom se radi druga intervencija oslobađanja implanta i spajanje sa trajnom zubnom nadoknadom.

Dalji tretman podrazumeva otvaranje implanta, postavljanje suprastrukture i uzimanja otiska, radi izrade definitivne krunice ili mosta.

Ako želite ugradnju zubnog implanta

Kontaktirajte nas i zakažite pregled

Zakažite Vaš termin