Vaš prvi pregled – Hollywood Smile

Vaš prvi pregled

Zdravstveni upitnik

Prvi pregled kod stomatologaSvakom našem pacijentu se u ordinaciji otvara zdravstveni karton u cilju što kvalitetnijeg i detaljnijeg praćenja procesa lečenja i intervencije na  zubima. Karton sadrži vrlo precizne podatke o stanju zuba i vilice, te detaljno opisan rad stomatologa i eventualna lečenja. Tajnost svih podataka je zagarantovana a pristup informacijama ima samo Vaš stomatolog.

Kako bi naša saradnja bila što delotvornija i efikasnija, molimo Vas da popunite navedeni upitnik pre prve posete stomatologu kako bi imali osnovne informacije o Vašem zdravstvenom stanju. Pažljivo pročitajte pitanja i u obostranom interesu je da odgovori budu iskreni.

Upitnik možete preuzeti ovde:

U slučaju da niste u mogućnosti da pomenuti upitnik popunite ranije, to svakako možete učiniti i u našoj ordinaciji pre prvog pregleda.