Opšta stomatologija - Hollywood Smile
opsta stomatologija MND Dental

Opšta stomatologija

Potrebno je obratiti posebnu pažnju u prevenciji različitih oboljenja zuba i usta. Kvalitetna, ispravna i redovna higijena, ali i poseta stomatologu su od presudne važnosti za kasnije oralno zdravlje i izbegavanje komplikovanih intervencija.

Tokom redovnih kontrola imate prilike da pravovremeno otkrijete uzročnike problema i eliminišete ih u početnoj fazi, a da tako izbegnete skupe i zahtevne terapije koje slede. Na taj način produžavate vek svojim prirodnim zubima i omogućavate zdraviji život sebi.

U toku redovne kontrole poželjno je zakazati čišćenje kamenca ultrazvukom, detaljno obraditi sve površine zuba i korigovati moguće nepravilnosti. Ujedno kontrolišemo desni i pregledavamo moguće znake inflamacije gingive i peridontalnih oboljenja. Savetodavna funkcija koju pruža preventivna stomatologija je često zanemarena, ali veoma bitna, jer budite sigurni da ne vladate komletnim znanjem o pravilnoj oralnoj higijeni, te je redovna edukacija uvek poželjna.

Kako smo bombardovani farmaceutskim proizvodima sa svih strana, preventivna stomatologija pomaže kod pravilnog izbora preparata, učestalosti korišćenja i načina primene. Kod posete ordinaciji tokom redovnih kontrola predlažemo sledeće terapije:

  • provera svih zubnih ispuna,
  • pregled kompletne usne šupljine kako bi utvrdili postojanje i znakove drugih oboljenja,
  • poliranje zuba –uklanjanje mekih naslaga sa površine zuba,
  • fluorisanje zuba – nanošenje specijalnih pasti i gelova koje pomažu u pravilnom rastu i obnavljanju ,
  • zalivanje fisura – tretman preporučen mlađim pacijentima kao prevencija stvaranja karijesa na mlečnim zubima. Popunjavanje fisura i jamica na zubima u tankom sloju,
  • kontrolni pregledi – pravovremeno otkrivanje mogućih oboljenja i kontrola prethodnih intervencija.