Wieland Dental – CAD/CAM sistemi – Hollywood Smile

Wieland Dental – CAD/CAM sistemi

Wieland Dental – CAD/CAM sistemi

Kao stomatološka ordinacija koja je usmerena ka pružanju kvaliteta i praćenje svetskih trendova, našim cenjenim pacijentima smo Wieland Dental - CAD/CAM sistemiomogućili unapređenu uslugu vrhunskih performansi korišćenjem najnovijih Wielandovih CNC mašina. Kako je CAM/CAD sistem postao standard kada je zubna protetika u pitanju, opredelili smo se za korišćenje Wieland Dental sistema u našoj ordinaciji kao opreme koja će našim pacijentima priuštiti vrhunski kvalitet pruženih protetskih terapija. Ovim smo kvalitet naše usluge podigli na novi nivo i izborili se za svoje mesto u konkurenciji ostalih stomatoloških ordinacija prateće svetske trendove.

Wieland Dental mašine nam omogućavaju pružanje velikog diapazona usluga, zahvaljujući napretku digitalne tehnologije danas. Kompletan proces od skenera otisaka, CAD programa kojim dizajniramo protetsku nadogradnju, pa sve do CAD programa kojim se vrši izrada nadogradnja na CNC mašinama. Unapređenim wieland_websistemom rada omogućeno je skeniranje otisaka i u ordinaciji intraoralnim skenerom. Na taj način imamo ekstremnu mobilnost kojom sam proces izrade nadoknada ubrzavamo i olakšavamo. Korišćenjem ovih inovativnih sistema, naši pacijenti mogu biti sigurni u kvalitet izrade, materijale i dizajn svojih nadoknada a samim tim i u dugovečnost istih.

Vrhunska protetika osigurava kvalitet i dugotrajnost