Oralna hirurgija – Hollywood Smile

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

Oralna hirurgijaUz pomoć savremenih stomatoloških postupaka i dejstva lokalne anestezije danas su moguće oralno-hirurške intervencije sa najminimalnijom traumom tkiva oko obolelog mesta. Oralna hirurgija predstavlja sve intervencije koje se odrađuju u usnoj duplji i mogu se podeliti na:

Kada iscrpimo sve mogućnosti lečenja zuba, restaurativne prodedure terapije korena kanala, nekada je potrebno zub izvaditi. U najvećem broju slučajeva ova intervencija se ubraja u rutinske zahvate dok ponekada, usled specifične morfologije korena zuba, mora se pristupiti hirurškom vađenju zuba.

Oralna hirurgija – saveti nakon vađenja zuba

U cilju sprečavanja bilo kakvih komplikacija nakon hirurškog vađenja zuba, a ujedno otklanjanja uzročnika bilo kakvih infekcija, pacijentima se daju saveti i načini postupanja sa ranom. Čišćenje zuba u narednom periodu mora biti blago i pažljivo, poželjan je i izostanak pušenja i izbegavajnje ispiranja rane koje može dovesti do raznih komplikacija. Ono što je poželjno su hladne obloge sa spoljne strane obraza u okolini ekstracione rane, kako bi ubrzali proces zarastanja i umanjili nastanak otoka. Oralna hirurgija – impaktirani zubi

Učestali problem je izrastanje zuba koji prosto nemaju prostora za normalno izrastanje i tada nastaju problemi. U najvećem broju slučajeva, problem nastaje sa umnjacima koji su poslednji treći molari. Bez odgovarajućeg mesta za rast zauzimaju nepravilan položaj, potiskuju susedne zube i remete niz već izraslih zuba. Samim tim u znatnoj meri remete zagrižaj i znaju da budu potencijalno ozbiljan problem. Javljaju se jaki bolovi, razne neprijatnosti kod žvakanja, pa čak i do hroničnih zapaljenskih procesa i infekcija. Samo vađenje umnjaka ne remeti u znatnoj meri procese govora ili žvakanja, kao ni odnose gornje i donje vilice.

Oralna hirurgija – pripreme za protetske radove

Kako bi se protetske nadoknade što lakše prihvatile, a neke od njih uopšte i bile izvodljive, potrebno je hirurški pripremiti vilice. Pripreme se odnose na korekcije mekih okolnih tkiva kao i koštane mase. U te intervencije ubrajamo: