Estetska stomatologija – Lumineers – Hollywood Smile

Estetska stomatologija – Lumineers

Estetska stomatologija – Lumineers

Lumineers - Ugradnja luminira - Estetska stomatologija

Razlika između venira i luminira

Osnovna razlika je u materijalu od koga su napravljeni. Luminiri su izliveni od specijalne vrste porcelana koja ih čini jačim i izdržljivijim a ujedno i tanjim od klasično napravljenih venira. Najveća prednost je što luminiri ne zahtevaju prethodnu obradu zuba (korekcije su minimalne) i ne zahtevaju pripremu. Samim tim je skidanje luminira sa zuba reverzibilna procedura dok kod vinira to nije slučaj. Skidanjem luminira ponovo ostavljamo naše prirodne zube. Moguće je i stavljati ih preko postojećih krunica kako bi dobili uniforman izgled.

Ko može da ugrađuje luminire?

lumineers-by-cerinate-logoOrginalne luminire „by Cerinate“ možete postaviti isključivo kod licenciranih stomatoloških ordinacija gde su zubari prošli specijalnu obuku iz ugradnje istih. To podrazumeva da se otisak, uzet od pacijenta, šalje na izradu isključivo kod licenciranih laboratorija koje jedine i mogu da vrše usluge izrade luminira.